Ikonet for enheden vises ikke efter installation

Hvis enhedens ikon ikke vises i [Enheder og printere], når installationen er gennemført, kan det skyldes en række forskellige ting. Der henvises til hver "Løsning" for at få vist enhedens ikon.

Årsag 1.

Skærmen er ikke blevet opdateret.
Løsning
Klik på [] (Opdater) i adresselinjen for at opdatere skærmen til den seneste status.

Årsag 2.

Driveren er ved at blive installeret, eller installationen er ikke fuldført korrekt.
Løsning
Vent til installationen er fuldført. Hvis driverens ikon ikke vises efter nogen tid, skal driveren installeres igen.