Suosikkiasetusluettelon muokkaaminen

Voit muokata [Suosikkiasetukset]-luetteloa ja tuoda tai viedä sen käytettäväksi muissa tietokoneissa.
HUOMAUTUS
Et voi muokata suosikkiasetuksiin tallennettuja tulostusasetuksia. Jos haluat käyttää eri tulostusasetuksia suosikkiasetuksina, tallenna haluamasi asetukset uusiksi suosikkiasetuksiksi.

Suosikkiasetusluettelon muokkaaminen

1.
Avaa [Tuki/Laite]-välilehti.
2.
Napsauta [Muokkaa suosikkiasetuksia] -painiketta.
3.
Valitse muokattavat suosikkiasetukset [Suosikkiasetukset]-luettelosta → valitse [Muokkaa].
Jos haluat poistaa suosikkiasetuksia, valitse poistettavat suosikkiasetukset → valitse [] (Poista) → valitse [Kyllä] näkyviin tulevassa vahvistusikkunassa.
4.
Valitse [Muokkaa suosikkiasetuksia] -valintaikkunassa [Nimi] ja [Kuvake] → napsauta [OK].
Kirjoita tarvittaessa kommenttiteksti kenttään [Kommentti].
5.
Napsauta [Sulje]-painiketta.

Suosikkiasetusten vieminen

1.
Avaa [Tuki/Laite]-välilehti.
2.
Napsauta [Muokkaa suosikkiasetuksia] -painiketta.
3.
Valitse vietävät suosikkiasetukset [Suosikkiasetukset]-luettelosta.
4.
Valitse [Vie] → määritä tallennussijainti ja tiedostonimi → valitse [Tallenna] tai [OK].
Valitut suosikkiasetukset tallennetaan tiedostoon, jonka pääte on ".profile".

Suosikkiasetusten tuominen

1.
Avaa [Tuki/Laite]-välilehti.
2.
Napsauta [Muokkaa suosikkiasetuksia] -painiketta.
3.
Valitse [Tuo] → valitse tuotava tiedosto (jonka tunniste on ".profile") → napsauta [Avaa]-painiketta.
Tuodut suosikkiasetukset näytetään [Suosikkiasetukset]-luettelossa.

Aiheeseen liittyvää