Indeksivälilehdelle tulostaminen

Voit tulostaa tietoja indeksivälilehden ulokkeeseen.
1.
Avaa [Paperinsyöttö]-välilehti.
2.
Valitse [Paperityyppi] > [Asetukset].
Jos voit valita [Paperin valintaperuste] -vaihtoehdon, valitse [Paperityyppi] ja napsauta sitten [Asetukset].
3.
Valitse [Paperityyppiasetukset]-valintaikkunassa indeksivälilehti kohdasta [Paperityyppi].
4.
Napsauta [Indeksivälilehden tiedot] -painiketta.
[Indeksivälilehden asetukset] -valintaikkuna tulee näyttöön.
5.
Valitse [Siirrä tulostuskohtaa samansuuntaisesti] → määritä [Siirtoleveys].
Jos olet luonut tulostustiedot jollain seuraavista paperiko'oista, älä valitse kohtaa [Siirrä tulostuskohtaa samansuuntaisesti]. Ulokeosa sisältyy leveyteen.
A4 indeksivälilehtipaperi: 223 x 297 mm
Letter-indeksivälilehtipaperi: 228,6 x 279,4 mm
Jos voit valita [Indeksivälilehden koko] -vaihtoehdon, valitse paperikoko.
6.
Napsauta [OK]-painiketta.
7.
Valitse [Indeksivälilehden asetukset] -valintaikkunassa [OK].

Aiheeseen liittyvää