Tulostustöiden keskeyttäminen tulostustyön priorisointia varten

Voit peruuttaa laitteen käsiteltävänä olevan tulostustyön ja tulostaa määritetyn työn.
Tämä toiminto on hyödyllinen, kun käsiteltävänä oleva tulostustyö kestää kauan ja haluat tulostaa jonkin muun työn ennen sitä.
Keskeytetty tulostustyö aloitetaan uudelleen, kun keskeyttävä tulostustyö on valmis.
1.
Avaa [Päävalikko]-välilehti.
2.
Valitse [Tulostustapa]-kohdasta [Keskeytä ja tulosta].

Aiheeseen liittyvää