Skaalaus

Voit suurentaa tai pienentää tulostustietoja tulostettaessa.

Skaalaaminen tulosteen sivukokoon

1.
Avaa [Päävalikko]-välilehti.
2.
Varmista, että sovelluksessa määritetty paperikoko näkyy kohdassa [Sivukoko].
Voit muuttaa sivun kokoa seuraavasti: valitse [Tiedot] → valitse paperikoko kohdasta [Sivukoko] → valitse [OK].
3.
Valitse tulostettavan paperin koko kohdasta [Tulostekoko].

Tietyn skaalauskertoimen määrittäminen

1.
Avaa [Päävalikko]-välilehti.
2.
Valitse [Sivukoko] > [Tiedot].
3.
Varmista [Lisäasetukset]-valintaikkunassa, että sovelluksessa määritetty paperikoko näkyy kohdassa [Sivukoko].
Voit muuttaa sivun kokoa valitsemalla paperikoon kohteesta [Sivukoko].
4.
Valitse [Määritä tulostussuhde].
Tarvittaessa aseta suhde ja valitse [Määritetyn suhteen aloituspiste].
5.
Napsauta [OK]-painiketta.

Aiheeseen liittyvää