Paginanummers op dezelfde positie afdrukken op de voor- en achterzijde van elke pagina

Bij boekje afdrukken en dubbelzijdig afdrukken kunt u paginanummers afdrukken zodat ze op dezelfde positie staan op zowel de voor- als de achterzijde van elke pagina. Als u bijvoorbeeld de zijde tegenover de rugmarge opgeeft, wordt het paginanummer geplaatst als in een paperback.
Als u voor de afdrukpositie van het paginanummer onderaan rechts opgeeft, zal het afdrukresultaat als u deze functie inschakelt, het volgende zijn.
Bij boekje afdrukken
Bij dubbelzijdig afdrukken
Hier wordt de procedure toegelicht voor het gebruik van deze functie met boekje afdrukken.
1.
Open het tabblad [Indeling].
2.
Selecteer [Boekje afdrukken].
U kunt ook [Boekje afdrukken] instellen in het tabblad [Algemeen].
OPMERKING
Wanneer deze functie wordt gebruikt met dubbelzijdig afdrukken, stelt u [Dubbelzijdig afdrukken] in op het blad [Algemeen].
3.
Klik op [Koptekst/voettekst].
4.
Open in het dialoogvenster [Instellingen koptekst/voettekst] het tabblad [Afdrukgegevens].
5.
Selecteer de afdrukpositie voor paginanummers in [Uitvoervellen] > [Paginanummer].
6.
Selecteer [Uitvoervellen] > [Afdrukken zodat de positie op de voor- en achterzijde van het papier overlapt].
7.
Klik op [OK].

Verwante onderwerpen