Copyright

Copyright CANON INC. 2018
Geen enkel deel van deze publicatie mag worden gereproduceerd, overgedragen, getranscribeerd, opgeslagen in een terugzoeksysteem of vertaald naar een taal of computertaal in welke vorm of op welke wijze (elektronisch, mechanisch, magnetisch, optisch, chemisch, handmatig of anderszins) dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Canon Inc.