Afdrukgegevens versleutelen

U kunt afdrukgegevens versleuteld naar het apparaat sturen. Dit beperkt het risico van gegevensmanipulatie en informatielekken in het communicatiepad dat wordt gebruikt om de afdrukgegeven te verzenden. Deze functie wordt Gecodeerd veilig afdrukken genoemd.
De opgeslagen gegevens kunnen worden afgedrukt door het wachtwoord op het bedieningspaneel van het apparaat in te voeren.
Als u deze functie wilt gebruiken, moet u de functie Gecodeerd veilig afdrukken in de optie-instellingen van het apparaat activeren.

Om de functie Gecodeerd veilig afdrukken in te schakelen

1.
Open het tabblad [Ondersteuning/apparaat].
2.
Klik op [Apparaatinstellingen].
Als u op [Apparaatinstellingen] klikt, wordt het afdrukinstellingsscherm gesloten nadat er een bevestigingsscherm wordt weergegeven dat vraagt of u de instellingen wilt opslaan.
3.
Open het tabblad [Apparaatinstellingen].
4.
Schakel de optie [Gecodeerd veilig afdrukken] in onder [Lijst met opties].
Stel indien nodig het versleutelingsniveau in.
5.
Klik op [OK].
OPMERKING
In een gedeelde printeromgeving is het noodzakelijk om de CSR-functie (Client Side Rendering) van Windows aan serverzijde te activeren. U kunt de CSR-functie activeren aan de hand van de volgende methode.
(1) Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de printer die u gebruikt → klik op [Eigenschappen van printer].
(2) Open het tabblad [Delen] → controleer of [Deze printer delen] is geselecteerd → selecteer [Afdruktaken op clientcomputers renderen].

Om met versleuteling af te drukken

1.
Open het tabblad [Algemeen].
2.
Selecteer [Veilig afdrukken] bij [Uitvoermodus].
3.
Selecteer in het dialoogvenster [Instellingen voor veilig afdrukken] de optie [Wachtwoord voor Gecodeerd veilig afdrukken gebruiken] → voer [Wachtwoord] in → klik op [OK].
U moet mogelijk een pincode invoeren in plaats van een wachtwoord.
OPMERKING
Als het gebruikte wachtwoord voor Gecodeerd veilig afdrukken als een standaardinstelling registreert, kunt u moeite en tijd besparen bij de configuratie van de afdrukinstellingen.
Als u hebt afgedrukt zonder een wachtwoord in te stellen, wordt de afdruktaak geannuleerd.
Als u de instellingen voor Gecodeerd veilig afdrukken als favoriete instellingen registreert, controleer dan of [Voorkeuren] > [Verificatiegegevens opslaan in Favoriete instellingen] in het tabblad [Ondersteuning/apparaat] is geactiveerd. Als [Verificatiegegevens opslaan in Favoriete instellingen] is gedeactiveerd, is het wachtwoord niet in de favorieten opgeslagen.

Verwante onderwerpen