Afdrukgegevens als overlay op een vast formulier plaatsen

U kunt gegevens afdrukken die een opgeslagen vast formulier op het apparaat overlappen. Deze functie is bekend als het afdrukken met overlay.
Als u een door u gemaakt vast formulier gebruikt, moet u dit eerst opslaan in het apparaat.

Een vast formulier op het apparaat opslaan

1.
Selecteer [Afdrukken] in het menu van de app → open het afdrukinstellingenscherm van het stuurprogramma.
2.
Open het tabblad [Indeling].
3.
Klik op [Overlay].
4.
Selecteer in het dialoogvenster [Overlay-instellingen] de optie [Verwerkingsmethode] > [Formulierbestand maken] → geef een bestandsnaam op onder [Bestandsnaam] → klik op [OK].
5.
Klik in het scherm afdrukinstellingen op [OK].
6.
Klik in het afdrukscherm op [Afdrukken] of [OK].

Afdrukken met overlay uitvoeren

1.
Open het tabblad [Indeling].
2.
Klik op [Overlay].
3.
Selecteer in het dialoogvenster [Overlay-instellingen] de optie [Verwerkingsmethode] > [Afdrukken met overlay gebruiken].
4.
Klik op [Formulierbestandgegevens ophalen] → selecteer het te gebruiken formulierbestand bij [Bestandslijst].
Als u de informatie niet van het apparaat kunt verkrijgen, voert u de naam van het vormbestand in [Bestandsnaam] in.
5.
Selecteer bij het dubbelzijdig afdrukken in [Toepassen op] op welke pagina er met overlay moet worden afgedrukt.
6.
Klik op [OK].

Verwante onderwerpen