Korrigere forskyvning under hefteutskrift

Du kan lage og skrive ut hefter mens du korrigere forskyvingen mellom de indre og ytre sidene under utskrift av et hefte. Hvis du beskjærer kantene på sidene med en beskjæringsenhet når du skriver ut et hefte, kan du justere størrelsen på margen slik at plasseringen av utskriftsdataene blir lik på alle sidene.
1.
Vis [Hoved]- eller [Oppsett]-arket.
2.
Velg [Hefteutskrift] → klikk på [Detaljer].
3.
I [Hefteinnstillinger] dialogboksen, klikk på [Bruk forskyvningskorreksjon].
4.
Velg en korreksjonsmetode i [Korreksjonsmetode].
Hvis du korrigerer manuelt, angir du en korrigeringsmengde i [Korreksjonsmengde].
5.
Klikk på [OK].

Relaterte emner