Trykk av sidenumre på samme sted, både på fremsiden og baksiden av hver side

Ved utskrift av hefter og dobbelsidet utskrift, kan du skrive ut sidenumre slik at de er på samme sted både frem- og bakpå hver av sidene. Hvis du eksempelvis spesifiserer motsatt side av innbindingsmargen, blir sidenumrene trykt på i samme stil som en pocket-bok.
Hvis du spesifiserer trykkposisjon av sidenumre nederst til høyre, vil utskriftsresultatet - hvis du velger denne funksjonen - være som følger.
Ved hefteutskrift
Ved dobbelsidet utskrift
Her forklares prosedyren hvor denne funksjonen benyttes til utskrift av hefter.
1.
Vis [Oppsett]-arket.
2.
Velg [Hefteutskrift].
Du kan også angi [Hefteutskrift] i [Hoved]-arket.
MERK
Der hvor denne funksjonen benyttes for dobbelsidet utskrift, angi [Dobbeltsidig utskrift] i [Hoved] -arket.
3.
Klikk på [Topptekst/bunntekst].
4.
I [Innstillinger for topptekst/bunntekst]-dialogboksen, vis [Skriv ut informasjon]-arket.
5.
Velg trykkposisjon av sidenumre i [Utskrifter] > [Sidenummer].
6.
Velg [Utskrifter] > [Skriv ut slik at plasseringen overlapper på for- og baksidene av arket].
7.
Klikk på [OK].

Relaterte emner