Lage et hefte i sett

Når du lager et hefte fra et dokument med mange sider, kan du dele sidene inn i flere sett og skrive dem ut.
1.
Vis [Hoved]- eller [Oppsett]-arket.
2.
Velg [Hefteutskrift] → klikk på [Detaljer].
3.
I [Hefteinnstillinger] dialogboksen, klikk på [Del inn i sett for hefteoppsett].
4.
Velg en etterbehandlingsmetode fra [Del inn i sett].
Angi hvor mange sider det skal være i hvert sett hvis du deler inn manuelt.
Når du deler manuelt og utfører utskrift av hefter med ryggstifting, angi en verdi lik eller lavere enn det maksimale antallet sider enheten kan ryggstifte. For maksimalt antall sider som kan ryggstiftes, se i håndboken for enheten.
5.
Klikk på [OK].

Relaterte emner