Sjekk før installering

Dette forklarer hva du må få bekreftet på forhånd for å kunne installere driveren på korrekt måte.