Endre port

Dette forklarer prosedyren for å bytte porten som brukes av en enhet koblet til et nettverk.
Hvis du midlertidig tilordner en port til enheten når du installerer driveren, endre den til riktig port ved å følge denne prosedyren.
Metoden for å opprette en Raw eller LPR-port med "Standard TCP/IP Port" er forklart her.

Forutsetninger

Driverinstallasjon
Bekreft navnet eller IP-adressen til enheten (hvis du legger til en standard TCP/IP-port).
Du må angi enhetsnavn og IP-adresse når du legger til en standard TCP/IP-port og installerer. Som navn til enheten, bruk navnet som enheten er kjent som på nettverket. Hvis du ikke kjenner enhetens navn eller IP-adresse, sjekk med nettverksadministratoren.
Bestemme hvilken protokoll som skal brukes
Raw: en protokoll som kan brukes sammen med Windows. Den overfører data i høyere hastighet enn LPR.
LPR: protokollen som vanligvis brukes av TCP/IP.
Logg på som medlem av Administrators når du starter datamaskinen.

Prosedyrer

1.
Vis [Enheter og skrivere] fra Windows [Kontrollpanel].
2.
Høyreklikk ikonet for enheten du vil konfigurere → velg [Skriveregenskaper].
Hvis du bruker et berøringspanel, trykk og hold inne ikonet til enheten du vil konfigurere → trykk [Skriveregenskaper] i popup-menyen.
3.
Vis [Porter]-arket → klikk på [Legg til port].
4.
I [Skriverporter]-dialogboksen velger du [Standard TCP/IP Port] fra [Tilgjengelige porttyper] → klikk på [Ny port].
5.
Fortsett med driften i henhold til instruksjonene på veiviseren, og angi enhetsnavnet eller IP-adressen.
[Portnavn] er automatisk angitt. Endre portnavnet hvis nødvendig.
Dersom skjermbildet [Tilleggsinformasjon om port nødvendig] vises, klikk på "Åpne detaljer" og utfør nødvendige operasjoner.
[+][-]
6.
Klikk på [Fullfør].
7.
I [Skriverporter] dialogboksen, klikk [Lukk].
8.
Klikk på [Konfigurer port].
9.
Angi porten.
Når du bruker Raw
Velg [Protokoll] > [Raw] → klikk på [OK].
Når du bruker LPR
(1) Velg [Protokoll] for [LPR] → spesifiser én av følgende utskriftskøer for [LPR-innstillinger] > [Kønavn].
LP: skriver ut i henhold til enhetens utskriftskøinnstilling. Dette er innstillingen som normalt brukes.
SPOOL: skriver alltid ut etter å ha lagt i kø på harddisken, uavhengig av enhetsinnstillingene.
DIRECT: skriver alltid ut uten å ha lagt i kø på harddisken, uavhengig av enhetsinnstillingene.
(2) Klikk på [OK].
10.
Klikk på [Lukk].