Varemerker

Microsoft og Windows er enten varemerker eller registrerte varemerker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
macOS er et varemerke for Apple Inc.
Andre produkt- og merkenavn i denne håndboken kan være varemerker for sine respektive eiere.