Sette inn ark mellom transparenter

Du kan skrive ut med ark satt inn mellom transparenter. Du kan også skrive ut arkene som settes inn.
1.
Vis [Papirmating]-arket.
2.
Velg gjennomsiktighet fra [Papirtype].
Du kan velge gjennomsiktighet blant følgende.
[Papirtype] -nedtrekksmenyen.
[Papirtype] i [Innstillinger for papirtype]-dialogboksen.
Du kan vise [Innstillinger for papirtype]-dialogboksen ved å velge [Velg papir etter] > [Papirtype] og deretter trykke [Innstillinger], eller ved å trykke [Papirtype] > [Innstillinger].
3.
Velg papirkilden for transparenter fra [Papirkilde for transparenter] eller [Papirkilde].
4.
Velg [På] eller [Skriv på forsider] fra [Forsider].
5.
Velg papirkilden for arkene som skal settes inn fra [Angi forsider etter] > [Papirkilde] eller [Papirkilde for forsider].
6.
For å endre type ark som skal settes inn, klikk på [Angi forsider etter] > [Papirtype] eller [Innstillinger] fra [Papirtype for forsider] → velg papirtype → klikk på [OK].

Relaterte emner