Legge i fanepapir

Du kan sette inn fanepapir mellom angitte sider. Du kan også skrive ut på fanen med innsatt fanepapir.
1.
Vis [Papirmating]-arket.
2.
Velg [Innsettingsark] → klikk på [Innstillinger].
3.
I [Innstillinger for innsetting av ark]-dialogboksen, velg fanepapir fra [Ark for innsetting].
4.
Angi [Papirkilde], [Innsatte ark/fanepapir] og [Innsettingsposisjon].
5.
For å endre papirtype, klikk på [Papirtype for fanepapir] > [Innstillinger] → velg type papir som skal brukes fra [Papirtype].
Følg prosedyren nedenfor for å angi papirstørrelsen og utskriftsposisjonen på fanedelen.
Hvis innstillingen er unødvendig, klikk på [OK] for å lukke [Innstillinger for papirtype]-dialogboksen.
6.
Klikk på [Fanepapirdetaljer].
7.
I [Fanepapirinnstillinger]-dialogboksen, velg innbindingsposisjonen fra [Fanepapirstørrelse].
8.
Aktiver [Forskyv utskriftsplassering] → angi [Forskyvningsbredde] → klikk på [OK].
Hvis du har opprettet utskriftsdata med en av følgende papirstørrelser, må du ikke velge [Forskyv utskriftsplassering]. Fanedelen er inkludert i bredden.
A4 fanepapir: 223 x 297 mm
Brevfanepapir: 228,6 x 279,4 mm
9.
Klikk på [OK].

Relaterte emner