Utskrift på fanepapir

Du kan skrive ut på fanedelen av fanepapiret.
1.
Vis [Papirmating]-arket.
2.
Klikk på [Papirtype] > [Innstillinger].
Hvis du kan velge [Velg papir etter], velger du [Papirtype] og klikker deretter på [Innstillinger].
3.
I [Innstillinger for papirtype]-dialogboksen, velg fanepapir fra [Papirtype].
4.
Klikk på [Fanepapirdetaljer].
Dialogboksen [Fanepapirinnstillinger] vises.
5.
Velg [Forskyv utskriftsplassering] → angi [Forskyvningsbredde].
Hvis du har opprettet utskriftsdata med en av følgende papirstørrelser, må du ikke velge [Forskyv utskriftsplassering]. Fanedelen er inkludert i bredden.
A4 fanepapir: 223 x 297 mm
Brevfanepapir: 228,6 x 279,4 mm
Hvis du kan velge [Fanepapirstørrelse], velger du et papirformat.
6.
Klikk på [OK].
7.
I [Fanepapirinnstillinger] dialogboksen, klikk [OK].

Relaterte emner