Skalering

Du kan forstørre eller forminske utskriftsdataene når du skriver ut.

For å skalere til utskriftssiden

1.
Vis [Hoved]-arket.
2.
Kontroller at papirstørrelsen som er angitt i appen, vises i [Sidestørrelse].
For å endre sidestørrelsen, klikk på [Detaljer] → velg papirstørrelsen [Sidestørrelse] → klikk på [OK].
3.
Velg papirstørrelsen du vil skrive ut på, fra [Utskriftsstørrelse].

For å angi en ønsket størrelse

1.
Vis [Hoved]-arket.
2.
Klikk på [Sidestørrelse] > [Detaljer].
3.
Kontroller at papirstørrelsen som er angitt i appen, vises i [Detaljerte innstillinger] på dialogboksen [Sidestørrelse].
For å endre sidestørrelsen, velg papirstørrelsen fra [Sidestørrelse].
4.
Velg [Angi størrelsesforhold for utskrift].
Om nødvendig, angi et forhold, og velg [Startpunkt for angitt størrelsesforhold].
5.
Klikk på [OK].

Relaterte emner