Legge til et vannmerke

Du kan overlegge og skrive ut halvgjennomsiktige bokstaver slik som [STRENGT HEMMELIG] eller [UTKAST] over utskriftsdata.
Du kan også lage nye vannmerker.

For å legge til og skrive ut et vannmerke

1.
Vis [Oppsett]-arket.
2.
Velg [Sett inn vannmerke] → velg et vannmerkenavn.

For å lage nye vannmerker

1.
Vis [Oppsett]-arket.
2.
Klikk på [Sett inn vannmerke] > [Detaljer].
3.
I [Rediger vannmerke] dialogboksen, klikk på [Legg til].
4.
Skriv inn et navn i [Navn].
Hvis det er nødvendig, skriv inn tegnene og angi attributter, posisjonering, grense, og overliggende vannmerke.
5.
Klikk på [OK].
6.
Klikk på [Lukk].
Det opprettede vannmerket er lagt til [Sett inn vannmerke] -listen.

Relaterte emner