Felles innstillinger for alle ark

Du kan stille inn grunnleggende utskriftsfunksjoner via innstillinger-forhåndsvisningen på hvert ark. Du kan også vise favorittinnstillinger, stille utskriftsinnstillinger tilbake til standard konfigurering, osv.
Forhåndsvisning av innstillinger
Viser gjeldende utskriftsinnstillinger som forhåndsvisning. Du kan angi grunnleggende utskriftsfunksjoner ved å klikke på forhåndsvisningen.
[+][-]
[Favorittinnstillinger]
Viser en liste over registrerte favorittinnstillinger.
[Registrer]
Registrerer gjeldende utskriftsinnstillinger som favorittinnstillinger.
[Registrer favorittinnstillinger]-dialogboksen
[+][-]
[Tilbakestill utskriftsinnstillinger]
Tilbakestiller utskriftsinnstillingene for alle arkene til standardkonfigurasjonene.
[Tilbakestill standarder]
Tilbakestiller utskriftsinnstillingene på det åpne arket til standardkonfigurasjonene.

Relaterte emner