Enhetsikonet dukker ikke opp etter installasjonen

Dersom enhetsikonet ikke vises i [Enheter og skrivere] når installasjonen er fullført, kan det ha mange årsaker. Se hver "Utbedring" for å få enhetsikonet til å dukke opp.

Grunn 1.

Skjermen er ikke oppdatert.
Utbedring
Klikk på [] (Oppdater) i adresselinjen for å oppdatere informasjonen som vises på skjermen.

Grunn 2.

Driveren blir installert eller installasjonen ble ikke fullført på korrekt måte.
Utbedring
Hvis ikonet ikke vises etter at du har ventet en stund, kan du reinstallere driveren. Hvis ikonet ikke vises etter at du har ventet en stund, kan du reinstallere driveren.