Dokładne szycie

Ta funkcja nakłada klej na margines na oprawę wydrukowanych stron i umieszcza je w okładce, tworząc broszurę.
1.
Wyświetl kartę [Układ].
2.
Wybierz opcję [Dokładne szycie] → kliknij polecenie [Szczegóły].
3.
W oknie dialogowym [Ustawienia dokładnego szycia] określ wymagane elementy.
Gdy drukujesz na okładce
Wyświetl kartę [Ustawienia podstawowe] → wybierz opcję [Ustawienia dokładnego szycia okładki] > [Drukowanie okładki].
Gdy regulujesz rozmiar wykończenia
Wyświetl kartę [Ustawienia podstawowe] → wybierz opcję [Ustawienia wykończenia] > [Określ według].
Jeśli wybierzesz opcję [Rozmiar wykończenia], wybierz w obszarze [Rozmiar wykończenia] rozmiar wykończonej strony. Okładka i strony zawartości są przycinane do wybranego rozmiaru wykończonego.
Jeśli wybrano opcję [Szerokość przycinania], określ szerokość przycinania w polach [Szerokość przycinania (przód)] i [Szerokość przycinania (góra/dół)].
Na karcie [Dostosowanie wykończenia] możesz ustawić pozycje drukowania dla stron zawartości i okładek oraz kąt i położenie przycinania.
4.
Kliknij przycisk [OK].

Tematy pokrewne