Ustawianie nazwy użytkownika

Można ustawić nazwę użytkownika, która będzie stosowana dla zadań drukowania. Ustawiona nazwa użytkownika jest wyświetlana na panelu sterowania urządzenia oraz drukowana jako nazwa użytkownika w nagłówkach i stopkach.
Aby zmienić nazwę użytkownika, należy zezwolić na zmiany w ustawieniach urządzenia.

Aby zezwolić na zmiany nazwy użytkownika

1.
Wyświetl kartę [Obsługa/urządzenie].
2.
Kliknij przycisk [Ustawienia urządzenia].
Kliknięcie opcji [Ustawienia urządzenia] po wyświetleniu ekranu potwierdzenia zapisu ustawień spowoduje zamknięcie ekranu ustawień drukowania.
3.
Wyświetl kartę [Ustawienia administratora].
4.
Kliknij przycisk [Zmień ustawienia administratora].
Jeśli zostanie wyświetlony ekran z prośbą o potwierdzenie zezwolenia na wprowadzenie zmian, należy kliknąć przycisk [Tak] → wyświetlanie arkusza [Ustawienia administratora].
5.
Włącz opcję [Lista ustawień] > [Zezwól na zmiany nazwy użytkownika] → kliknij przycisk [OK].

Aby ustawić nazwę użytkownika

1.
Wyświetl kartę [Obsługa/urządzenie].
2.
Kliknij opcję [Ustawienia nazwy użytkownika].
3.
W oknie dialogowym [Ustawienia nazwy użytkownika] wybierz opcję [Nazwa to użycia] → kliknij przycisk [OK].

Tematy pokrewne