Instalowanie w roli serwera druku

W tej części wyjaśniono, jak skonfigurować ustawienia udostępniania oraz zainstalować sterownik, tak aby komputer podłączony do urządzenia mógł pełnić rolę serwera druku.

Wymogi

Podczas uruchamiania komputera zaloguj się jako członek grupy Administrators.
Wyświetlany jest ekran [Pulpit] (w przypadku systemu Windows 8.1/Server 2012 R2)

Procedura

1.
Uruchom instalator → wykonaj polecenia wyświetlone na ekranie.
2.
Wybierz opcję [Standardowe] lub [Niestandardowe] w sekcji [Ustawienia drukarki] → kliknij przycisk [Dalej].
Jeśli używasz połączenia sieciowego, które nie wykorzystuje protokołu TCP/IP, wybierz opcję [Niestandardowe].
3.
Jeśli wyświetlony zostanie ekran [Wybierz proces], wybierz opcję [Dodawanie nowych drukarek] → kliknij [Dalej].
4.
Wybierz w oknie [Lista drukarek] urządzenie do zainstalowania → kliknij przycisk [Dalej].
Jeśli wybierzesz opcję [Standardowe] i skonfigurujesz wspólne ustawienia, wybierz pozycję [Skonfiguruj informacje o drukarce], a następnie kliknij [Dalej].
5.
Wybierz opcję [Użyj jako drukarki udostępnionej] → w razie potrzeby zmień zawartość pola [Nazwa udziału] → kliknij przycisk [Dalej].
Jeśli wybierzesz opcję [Niestandardowe] i skonfigurujesz wspólne ustawienia, ustaw port w obszarze [Port], a następnie kliknij przycisk [Dalej].
6.
Wykonaj instrukcje wyświetlone na ekranie → kliknij przycisk [Zakończ].

Tematy pokrewne