Rejestrowanie niestandardowych rozmiarów papieru

Można zarejestrować odpowiedni format papieru używanego do drukowania. Można również zarejestrować niestandardowy format papieru, aby drukować za pomocą innych urządzeń podłączonych do komputera.
1.
Wyświetl kartę [Główne].
2.
Kliknij przycisk [Papier niestandardowy].
3.
W oknie dialogowym [Ustawienia papieru niestandardowego] kliknij przycisk [Dodaj].
4.
W oknie dialogowym [Edytuj papier niestandardowy] skonfiguruj ustawienia szczegółowe niestandardowego formatu papieru, takie jak nazwa, wymiary itp. → kliknij przycisk [OK].
5.
Kliknij przycisk [OK].

Tematy pokrewne