Wstawianie papieru z zakładkami

Między wybrane strony można wstawiać papier z zakładkami. Na obszarze zakładki można również drukować.
1.
Wyświetl kartę [Podawanie papieru].
2.
Wybierz opcję [Wstaw arkusze] → kliknij polecenie [Ustawienia].
3.
W oknie dialogowym [Ustawienia wstawiania arkuszy] wybierz papier z zakładkami w obszarze [Arkusze do wstawienia].
4.
Ustaw opcję [Źródło papieru], [Wstawione arkusze/papier z zakładkami] i [Położenie wstawiania].
5.
Aby zmienić typ papieru, kliknij opcję [Typ papieru dla papieru z zakładkami] > [Ustawienia] → wybierz typ używanego papieru w obszarze [Typ papieru].
Aby ustawić format papieru z zakładkami i pozycję drukowania na obszarze zakładki, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.
Jeżeli ustawienie nie jest konieczne, kliknij przycisk [OK], aby zamknąć okno dialogowe [Ustawienia typu papieru].
6.
Kliknij opcję [Szczegóły papieru z zakładkami].
7.
W oknie dialogowym [Ustawienia zakładek] wybierz rozmiar papieru w obszarze [Rozmiar papieru z zakładkami].
8.
Włącz opcję [Przesuń pozycję drukowania] → wybierz opcję [Szerokość przesunięcia] → kliknij przycisk [OK].
Jeżeli dane drukowania zostały utworzone przy użyciu jednego z następujących rozmiarów papieru, nie zaznaczaj opcji [Przesuń pozycję drukowania]. Wymiary zakładki są uwzględniane w szerokości.
Papier z zakładkami A4: 223 x 297 mm
Papier Letter z zakładkami: 228,6 x 279,4 mm
9.
Kliknij opcję [OK].

Tematy pokrewne