Zmiana ustawień domyślnych

Domyślne ustawienia drukowania można dostosowywać do potrzeb użytkownika. Wprowadzenie najczęściej używanych ustawień pozwala uniknąć każdorazowego ustawiania opcji drukowania.
1.
Wyświetl okno [Urządzenia i drukarki], korzystając z polecenia [Panel sterowania] systemu Windows.
2.
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę urządzenia, które chcesz skonfigurować → wybierz opcję [Preferencje drukowania].
3.
Na ekranie ustawień drukowania sterownika określ wartości niezbędnych elementów.
W razie potrzeby przełącz karty i skonfiguruj odpowiednie ustawienia.
4.
Kliknij przycisk [OK].

Tematy pokrewne