Wstrzymywanie zadań drukowania

Zadanie drukowania można tymczasowo zapisać na urządzeniu w kolejce wstrzymania. Kolejność drukowania i ustawienia przechowywanych zadań można zmieniać za pomocą panelu sterowania urządzenia lub Zdalnego interfejsu użytkownika.
1.
Wyświetl kartę [Główne].
2.
Wybierz opcję [Wstrzymaj] z listy [Metoda druku].
3.
W oknie dialogowym [Ustawienia dokumentu do wstrzymania] ustaw opcję [Nazwa dokumentu].
Aby określić pożądaną nazwę, wybierz opcję [Wprowadź nazwę] → wprowadź nazwę.
4.
Kliknij przycisk [OK].
W przypadku wstrzymania druku można sprawdzić lub wpisać nazwę danych na wyświetlanym ekranie.

Tematy pokrewne