Nakładanie danych drukowania na gotowy formularz

Można drukować dane na gotowym formularzu zapisanym w drukarce. Jest to funkcja drukowania z nakładaniem.
Jeśli używany jest nowo utworzony gotowy formularz, trzeba go najpierw zapisać w urządzeniu.

Aby zapisać gotowy formularz w urządzeniu

1.
Wybierz polecenie [Drukuj] z menu aplikacji → wyświetl ekran ustawień drukowania sterownika.
2.
Wyświetl kartę [Układ].
3.
Kliknij przycisk [Nakładka].
4.
W oknie dialogowym [Ustawienia nakładki] wybierz kolejno opcje [Metoda przetwarzania] > [Utwórz plik formularza] → podaj nazwę pliku w oknie [Nazwa pliku] → kliknij przycisk [OK].
5.
Na ekranie ustawień drukowania kliknij przycisk [OK].
6.
Na ekranie drukowania kliknij przycisk [Drukuj] lub [OK].

Aby drukować z nakładaniem

1.
Wyświetl kartę [Układ].
2.
Kliknij przycisk [Nakładka].
3.
W oknie dialogowym [Ustawienia nakładki] wybierz opcję [Metoda przetwarzania] > [Używaj drukowania z nakładaniem].
4.
Kliknij [Uzyskaj informacje o pliku formularza] → wybierz plik formularza do zastosowania w obszarze [Lista plików].
Jeśli nie można uzyskać informacji z urządzenia, wprowadź nazwę pliku formularza w polu [Nazwa pliku].
5.
Podczas drukowania dwustronnego wybierz stronę, na której ma zostać wykonany wydruk z nakładaniem w opcji [Zastosuj do].
6.
Kliknij opcję [OK].

Tematy pokrewne