ก่อนการใช้งาน

ซอฟต์แวร์ไดรเวอร์ใหม่ล่าสุดจะถูกโพสต์อยู่ที่เว็บไซต์ กรุณาตรวจสอบสภาพแวดล้อมการใช้งาน ฯลฯ และดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมตามความจำเป็น
เว็บไซต์สากล: https://global.canon/
ฟังก์ชั่นที่คุณสามารถใช้ได้อาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่อไปนี้
อุปกรณ์ที่ใช้และการตั้งค่าอุปกรณ์
รุ่นเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์
ลำดับตัวเลือกของอุปกรณ์
ไดรเวอร์ที่ใช้งาน
รุ่นไดรเวอร์
สภาพแวดล้อมของคอมพิวเตอร์ที่ใช้
หากคุณตั้งค่าฟังก์ชั่นในไดรเวอร์ที่ไม่สามารถใช้กับอุปกรณ์ที่คุณใช้อยู่ได้ อาจไม่ได้ผลงานพิมพ์ตามต้องการ
การแสดงผลบนหน้าจอ ขั้นตอน ฯลฯ ที่ปรากฏในคู่มืออาจแตกต่างจากการแสดงผลจริง
ในคู่มือนี้จะอธิบายตัวอย่างโดยใช้ Windows 10