ข้อกำหนดของระบบ

ไดรเวอร์สามารถใช้ได้ในสภาพแวดล้อมระบบต่อไปนี้
ระบบปฏิบัติการ
Windows 10 *
Windows 8.1
Windows Server 2019
Windows Server 2016
Windows Server 2012 R2
* ตัวแสดงผลและฟังก์ชั่นบางตัวอาจทำงานไม่ถูกต้องบนแท็บเล็ตเทอร์มินัลและสมาร์ทโฟน
ฮาร์ดแวร์
คอมพิวเตอร์ที่ได้รับการรับรองว่าสามารถทำงานได้กับระบบปฏิบัติการข้างต้น
ภาษาที่ใช้แสดงร่วมกันของไดรเวอร์และระบบปฏิบัติการ
ระบบจะไม่รับประกันความถูกต้องในการทำงาน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาษาไดรเวอร์ที่รองรับและภาษาที่ใช้แสดงของระบบปฏิบัติการ ขอแนะนำให้คุณติดตั้งภาษาที่เลือกเป็นค่าเริ่มต้นเมื่อเริ่มโปรแกรมติดตั้ง
ภาษาไดรเวอร์ที่รองรับ
ภาษาอังกฤษ / ภาษาอาระบิก / ภาษาบาสก์ / ภาษากาตาลา / ภาษาจีนประยุกต์ / ภาษาจีนดั้งเดิม / ภาษาเช็ก / ภาษาเดนมาร์ก / ภาษาดัตช์ / ภาษาฟินแลนด์ / ภาษาฝรั่งเศส / ภาษาเยอรมัน / ภาษาฮังการี / ภาษาอิตาลี / ภาษาญี่ปุ่น / ภาษาเกาหลี / ภาษามาเลย์ / ภาษานอร์เวย์ / ภาษาโปแลนด์ / ภาษาโปรตุเกส / ภาษารัสเซีย / ภาษาสโลวัก / ภาษาสเปน / ภาษาสวีเดน / ภาษาไทย / ภาษาตุรกี / ภาษาเวียดนาม
ขอบเขตการรับประกันการทำงาน
ภาษาของระบบปฏิบัติการที่รวมอยู่ในภาษาไดรเวอร์ที่รองรับ
ภาษาของระบบปฏิบัติการที่ไม่รวมอยู่ในภาษาไดรเวอร์ที่รองรับ
ติดตั้งด้วยภาษาที่ตรงกับระบบปฏิบัติการ
รับประกัน
--
ติดตั้งด้วยภาษาที่ไม่ตรงกับระบบปฏิบัติการ
รับประกัน*1
ไม่รับประกัน*2
เปลี่ยนเป็นภาษาที่ไม่ตรงกับระบบปฏิบัติการหลังจากการติดตั้ง
รับประกัน*1
ไม่รับประกัน*2
*1 เค้าโครงอาจเสียหายหรือไดรเวอร์อาจแสดงผลไม่ถูกต้อง
*2 รับประกันการทำงานเมื่อติดตั้งด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เค้าโครงอาจเสียหายหรือไดรเวอร์อาจแสดงผลไม่ถูกต้อง