ข้อกำหนดของระบบสำหรับคู่มือนี้

คู่มือนี้จะสามารถใช้งานได้บนเว็บเบราว์เซอร์ต่อไปนี้ ทั้งนี้ให้ใช้คู่มือโดยเปิดใช้สคริปต์และยอมรับคุกกี้
Windows
Internet Explorer 9 และรุ่นต่อๆ มา
Microsoft Edge
Firefox
Firefox ESR
Chrome *
macOS
Safari
Firefox
Chrome *
Linux
Firefox
iOS
Safari *
Android
Chrome *

* เฉพาะเมื่อเข้าดูคู่มือผ่านอินเทอร์เน็ตเท่านั้น