เครื่องหมายการค้า

Microsoft, Windows, Windows Server, Internet Explorer และ Microsoft Edge เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Microsoft Corporation ในสหรัฐฯ และ/หรือประเทศอื่นๆ
macOS และ Safari เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.
ชื่อผลิตภัณฑ์และบริษัทอื่นๆ ที่ปรากฏในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของบริษัทหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ