การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่ามาตรฐาน

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่ามาตรฐานไปใช้การตั้งค่าการพิมพ์ที่ต้องการได้ หากเปลี่ยนให้เป็นรูปแบบการตั้งค่าที่ใช้งานเป็นประจำก็จะช่วยลดความยุ่งยากในการกำหนดค่าเมื่อพิมพ์งานได้
1.
แสดง [อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์] จาก [แผงควบคุม] ของ Windows
2.
คลิกขวาที่ไอคอนของอุปกรณ์ที่ต้องการตั้งค่า → เลือก [กำหนดลักษณะการพิมพ์]
3.
ตั้งค่ารายการที่ต้องการในหน้าจอตั้งค่าการพิมพ์ของไดรเวอร์
สลับไปที่หน้าอื่นและกำหนดค่าที่เกี่ยวข้องตามที่จำเป็น
4.
คลิก [ตกลง]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง