ไอคอนของอุปกรณ์ไม่แสดงขึ้นหลังการติดตั้ง

หากไอคอนของอุปกรณ์ไม่แสดงใน [อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์] เมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ แสดงว่าอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ให้ดูที่ "การแก้ไข" แต่ละข้อ เพื่อให้ไอคอนของอุปกรณ์แสดงขึ้น

สาเหตุ 1.

ยังไม่อัพเดตหน้าจอ
การแก้ไข
คลิก [] (รีเฟรช) ในแถบที่อยู่เพื่ออัพเดตหน้าจอให้อยู่ในสถานะล่าสุด

สาเหตุ 2.

กำลังติดตั้งไดรเวอร์หรือไม่ได้ติดตั้งให้เสร็จอย่างถูกต้อง
การแก้ไข
ให้รอจนกว่าการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ หากไอคอนของไดรเวอร์ยังไม่ปรากฏขึ้นหลังจากรอเป็นเวลาครู่หนึ่ง ให้ติดตั้งไดรเวอร์ใหม่