การตั้งค่าการพิมพ์จะเปลี่ยนกลับเป็นค่าเริ่มต้นหลังอัพเดตไดรเวอร์

หลังจากอัพเดตไดรเวอร์ที่ติดตั้ง ถ้าการตั้งค่าการพิมพ์ไม่ได้รับการบันทึกเลย และการตั้งค่าการพิมพ์ทั้งหมดเปลี่ยนกลับเป็นค่าเริ่มต้น แสดงว่าอาจเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้ ให้แก้ปัญหาตามรายละเอียดใน "การแก้ไข"

สาเหตุ

ค่ากำหนดของ Windows หรือการเปลี่ยนแปลงในไดรเวอร์เนื่องจากมีการเพิ่มหรือการเปลี่ยนแปลงฟังก์ชั่น
การแก้ไข
หลังได้รับข้อมูลอุปกรณ์ ให้เปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์
ดึงข้อมูลอุปกรณ์ได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนในการเปิดใช้งานฟังก์ชั่นของอุปกรณ์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง