Tentang Fail Readme

Langkah berjaga-jaga semasa memasang pemacu atau menggunakan pemacu telah ditulis dalam fail Readme.
Fail Readme disimpan di bawah nama berikut dalam folder pemacu yang dimuat turun.
Readme_ms.html
Selain itu, jika anda memasang menggunakan pemasang, anda boleh merujuk skrin untuk menyemak PERJANJIAN LESEN PERISIAN CANON.