Penafian

Maklumat dalam dokumen ini tertakluk pada perubahan tanpa notis.
CANON INC. TIDAK MEMBERI APA JUA JAMINAN BERKENAAN BAHAN INI, SAMA ADA JELAS ATAU TERSIRAT KECUALI SEPERTI YANG DINYATAKAN DI SINI TERMASUK TANPA PENGEHADAN, OLEH ITU, JAMINAN SEPERTI KEBOLEHPASARAN, KEBOLEHNIAGAAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN KHUSUS PENGGUNAAN ATAU BUKAN PELANGGARAN. CANON INC. TIDAK BERTANGGUNGJAWAB ATAS SEBARANG KEROSAKAN LANGSUNG, TIDAK SENGAJA, PENTING BAGI SEBARANG SIFAT, ATAU KERUGIAN ATAU PERBELANJAAN DISEBABKAN OLEH PENGGUNAAN BAHAN INI.