Mengubah Tetapan Lalai

Anda boleh menukar tetapan lalai ke tetapan cetakan yang diingini. Jika anda menukarnya ke tetapan yang anda kerap gunakan, anda boleh mengurangkan usaha yang diperlukan untuk mengkonfigurasi tetapan apabila mencetak.
1.
Paparkan [Peranti dan Pencetak] dari [Panel Kawalan] Windows.
2.
Klik kanan ikon peranti yang anda akan tetapkan → pilih [Keutamaan cetakan].
3.
Dalam skrin tetapan cetakan bagi pemacu, tetapkan item yang diperlukan.
Jika perlu, tukar helaian dan konfigurasi tetapan yang berkaitan.
4.
Klik [OK].

Topik Berkaitan