Đăng Ký Cỡ Giấy Tùy Chỉnh

Bạn có thể đăng ký cỡ giấy mong muốn và sử dụng nó để in. Bạn cũng có thể sử dụng cỡ giấy tùy chỉnh đã đăng ký để in cùng các thiết bị khác từ máy tính bạn đang dùng.
1.
Hiển thị tờ [Chính].
2.
Nhấp vào [Giấy Tùy Chỉnh].
3.
Trong hộp thoại [Cài Đặt Giấy Tùy Chỉnh], nhấp vào [Thêm].
4.
Trong hộp thoại [Sửa Giấy Tùy Chỉnh], định cấu hình cài đặt chi tiết như tên, kích thước, v.v... của cỡ giấy tùy chỉnh → nhấp vào [OK].
5.
Nhấp vào [OK].

Chủ đề liên quan