Gắn Mã PIN Vào Dữ Liệu In

Bạn có thể gắn kèm mã PIN để in dữ liệu và lưu vào thiết bị. Chức năng này rất hữu ích khi in các tài liệu bảo mật v.v...
LƯU Ý
Nếu bạn đăng ký mã PIN được sử dụng trong in bảo mật như cài đặt mặc định, bạn có thể giảm công sức cần thiết để cấu hình cài đặt khi in.
1.
Hiển thị tờ [Chính].
2.
Chọn [In An Toàn] từ [Phương Pháp Đầu Ra].
3.
Trong hộp thoại [Cài Đặt In An Toàn], nhập [PIN] → nhấp vào [OK].

Chủ đề liên quan