Lưu Dữ Liệu In

Bạn có thể lưu dữ liệu in vào hộp của thiết bị. Bạn cũng có thể thay đổi các cài đặt hoặc kết hợp dữ liệu được lưu trữ với các dữ liệu được lưu khác từ bảng điều khiển của thiết bị hoặc Remote UI.
LƯU Ý
Nếu bạn đăng ký số hộp được sử dụng trong in lưu trữ làm cài đặt mặc định, bạn có thể giảm công sức cần thiết để cấu hình cài đặt khi in.
1.
Hiển thị tờ [Chính].
2.
Chọn [Lưu trong Hộp Thư] từ [Phương Pháp Đầu Ra].
3.
Trong hộp thoại [Cài Đặt Lưu], cài [Tên Tài Liệu].
Nếu bạn muốn chỉ định tên mong muốn, chọn [Nhập tên] → nhập tên.
4.
Nhấp vào [Truy Xuất Thông Tin Hộp Thư] → chọn đích lưu trữ từ [Hộp Thư].
Bạn có thể chọn đồng thời nhiều hộp bằng cách ấn phím [Ctrl] hoặc [Shift].
5.
Nhấp vào [OK].

Chủ đề liên quan