Cài Đặt Chung cho Tất Cả Các Tờ

Bạn có thể cài đặt các chức năng in cơ bản qua phần xem trước cài đặt trong mỗi tờ. Bạn cũng có thể xem các cài đặt ưa thích, trở về cấu hình chuẩn ban đầu cho các cài đặt in, v.v...
Xem trước cài đặt
Hiển thị các cài đặt in hiện tại trong phần xem trước. Bạn có thể cài đặt các chức năng in cơ bản bằng cách nhấp vào phần xem trước.
[+][-]
[Cài Đặt Ưa Thích]
Hiển thị danh sách cài đặt ưa thích đã đăng ký.
[Đăng ký]
Cho phép bạn đăng ký cài đặt in hiện tại làm cài đặt ưa thích.
Hộp Thoại [Đăng Ký Cài Đặt Ưa Thích]
[+][-]
[Đặt Lại Cài Đặt In]
Trở về cấu hình chuẩn ban đầu cho tất cả các cài đặt in của tất cả các tờ giấy.
[Khôi Phục Mặc Định]
Trở về cấu hình chuẩn ban đầu cho tất cả các cài đặt in của tờ giấy đang mở.

Chủ đề liên quan