Tờ [Chính]

Bạn có thể cài đặt các chức năng in cơ bản.
[Cỡ Trang]
Hiển thị đặt cỡ trang trong ứng dụng hoặc đặt cỡ trang bằng cách bấm [Chi tiết].
[+][-]
[Cỡ Đầu Ra]
Chỉ định cỡ trang thực tế mà bạn muốn in lên. Nếu bạn chọn một kích thước khác với [Cỡ Trang], dữ liệu in sẽ được phóng to hoặc thu nhỏ để phù hợp với cỡ trang đã đặt khi in.
[Hướng]
Xác định hướng của dữ liệu in.
[Bản sao]
Xác định số lượng bản sao sẽ được in.
[In 2 Mặt]
In cả hai mặt giấy. Cài đặt mặc định cho các máy in hỗ trợ chế độ in 2 mặt là [In 2 Mặt].
[Vị Trí Đóng]
Chỉ định vị trí đóng gáy.
[+][-]
[In Tập Sách]
In với những trang tài liệu được sắp xếp để có thể gấp làm đôi tạo thành tập sách.
[Chi tiết]
Cho phép bạn định cấu hình cài đặt chi tiết khi tiến hành in tập sách như chiều mở và độ rộng lề đóng gáy.
Hộp Thoại [Cài Đặt Tập Sách]
[+][-]
[Bố Cục Trang]
In nhiều trang được sắp xếp trên một tờ.
[Ghim]
Dập ghim các trang khi xuất ra dữ liệu in. Chọn (các) vị trí dập ghim.
[Bật (Chế độ Tiết Kiệm (Không Đóng Ghim))] gấp nếp giấy mà không sử dụng dập ghim.
Những vị trí dập ghim khả dụng thay đổi tùy thuộc vào cỡ giấy đầu ra, hướng nạp giấy và phương pháp nguồn giấy.
[Chế Độ Màu]
Chuyển đổi giữa in màu hoặc in đen trắng.
[+][-]
[Phương Pháp Đầu Ra]
Cài đặt phương pháp xuất ra dữ liệu in. Bạn có thể đặt mã PIN trong dữ liệu in hoặc lưu trữ dữ liệu in vào thiết bị.
[+][-]
[Giấy Tùy Chỉnh]
Cho phép bạn đăng ký cỡ giấy mong muốn mà bạn có thể sử dụng để in.
Các mục có gắn () là các cỡ giấy tiêu chuẩn và không thể sửa hoặc xóa.

Chủ đề liên quan