Biểu tượng của thiết bị không được hiển thị sau khi cài đặt

Nếu biểu tượng của thiết bị không được hiển thị trong [Thiết bị và Máy in] khi hoàn thành cài đặt, điều này có thể do nhiều nguyên nhân. Tham khảo từng "Biện pháp khắc phục" để hiển thị biểu tượng của thiết bị.

Nguyên nhân 1.

Màn hình chưa được cập nhật.
Biện pháp khắc phục
Nhấp vào [] (Làm mới) trong thanh địa chỉ để cập nhật màn hình về tình trạng mới nhất.

Nguyên nhân 2.

Trình điều khiển đang được cài đặt hoặc việc cài đặt được hoàn thành không phù hợp.
Biện pháp khắc phục
Đợi cho đến khi hoàn thành cài đặt. Nếu biểu tượng của trình điều khiển không được hiển thị sau khi bạn đợi một lúc, cài đặt lại trình điều khiển.