Comprovació de preinstal·lació

Aquí s'explica què cal confirmar amb anterioritat per poder instal·lar el controlador correctament.