Configuració dels clients d'una impressora compartida

Aquí s'explica el procediment per activar la impressió des d'un ordinador de client (que anomenarem "client") utilitzant un servidor d'impressió que s'estigui compartint a la mateixa xarxa.

Requisits previs

Configuració de les opcions d'ús compartit del controlador del servidor d'impressió
Quan inicieu l'ordinador, inicieu sessió com a membre dels Administrators.
NOTA
Si configureu les opcions d'un client en un entorn de grup de treball, el nom d'usuari i la contrasenya per iniciar sessió al client han de coincidir amb el nom d'usuari i la contrasenya registrats al servidor.

Procediments

1.
Visualitzeu [Xarxa] al Windows Explorer.
2.
Feu doble clic a l'ordinador (servidor d'impressió) que heu configurat per a l'ús compartit d'impressores.
3.
Feu doble clic a la icona del dispositiu per a la instal·lació.
4.
Comproveu com es visualitza la pantalla d'opcions d'impressió al client.
Podreu visualitzar la pantalla d'opcions d'impressió mitjançant el següent procediment.
(1) Visualitzeu [Dispositius i impressores] al Windows.
(2) Feu clic amb el botó dret a la icona del dispositiu que vulgueu configurar → seleccioneu [Preferències d'impressió].
Si apareix la pantalla següent, realitzeu el següent procediment.
Si es mostra la pantalla següent, l'operació haurà finalitzat.
5.
Inicieu l'instal·lador → seguiu les instruccions de la pantalla.
Feu servir la mateixa versió del controlador que el servidor d'impressió per instal·lar.
6.
A la pantalla [Selecció de procés], seleccioneu [Actualitzeu els controladors de la impressora existents] → feu clic a [Següent].
7.
Comproveu la [Llista d’impressores per a la instal·lació] → feu clic a [Inicia].
8.
Feu clic a [Surt].
9.
Reinicieu l'ordinador una vegada completada la instal·lació.

Temes relacionats