Informácie o tomto ovládači

Tento ovládač umožňuje zobraziť obrazovku nastavení tlače pre ovládače, ktoré podporujú aplikácie z Windows Obchodu a počítačové aplikácie a používať tlačové funkcie zariadení Canon.
Pretože podporuje viac zariadení, umožňuje používať základné tlačové funkcie bez nutnosti nainštalovať ovládač pre každé zariadenie.
V tejto príručke sú aplikácie z Windows Obchodu, aplikácie Windows a aplikácie UWP (Universal Windows Platform) označované ako aplikácie z obchodu.

Tlač z počítačovej aplikácie

Pri tlači z počítačových aplikácií sa zobrazí nasledujúca obrazovka s nastaveniami tlače.

Tlač z aplikácie z Obchodu

Pri tlači z aplikácií z Obchodu sa zobrazí nasledujúca obrazovka s nastaveniami tlače.
Funkcie potrebné na tlač z aplikácií z Obchodu sú automaticky inštalované z Windows Obchodu po nainštalovaní ovládača.

Príbuzné témy