Ikona zariadenia sa po inštalácii nezobrazuje

Ak sa po dokončení inštalácie v [Zariadenia a tlačiarne] nezobrazí ikona zariadenia, dôvodov môže byť viacero. Ak chcete zobraziť ikonu zariadenia, pozrite si jednotlivé položky „Náprava“.

Príčina 1.

Obrazovka sa neaktualizovala.
Náprava
Kliknutím na [] (Obnoviť) v adresnom riadku aktualizujte obrazovku na najnovší stav.

Príčina 2.

Ovládač sa inštalujte alebo inštalácia nebola dokončená správne.
Náprava
Počkajte na dokončenie inštalácie. Ak sa ikona ovládača nezobrazí po chvíli čakania, znova nainštalujte ovládač.